“உலக வாழ்க்கையை இயன்ற அளவுக்கு உங்கள் கைகளில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் - உங்கள்…
‘நீங்கள் சிறப்பானவர்’ என்ற உணர்வு உங்களுக்கு என்றைக்காவது வந்ததுண்டா? ‘நான் சிறப்பானவன்’ என்று…
பேரா, SNR ஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி, DUIHA கல்லூரி, தாராபுரம். 98658 04000.பிரதிவருடம் மே…
ஆளுமையை வளர்க்க சில எளிய ஆலோசனைகள் விடியும் முன்னால் எழுந்து விடுங்கள். அடுத்த…
தோப்பு ஒன்றில் பெரிய ஆப்பிள் மரம் ஒன்று நன்கு வளர்ந்து கிளை பரப்பி…
காலிதின் அண்ணன் அவனுக்கு ஒரு புத்தம் புதிய காரை பெருநாள் பரிசாக அளித்திருந்தார்.…
கதிரவன் ஒரு பள்ளி பருவ மாணவன் ஒரு நாள் கா... கா.... என்று…
நெடுமாறனின் கையில் இருபது ரூபாய் இருந்தது. அதைப் பார்க்கும் போதே நாக்கில் எச்சில்…
ஆசிரியர் சிராஜ் ஒரு நாள் வகுப்பறையில் பாடம் நடத்திக் கொண்டிருந்தார். பாடம் நடத்தி…
“எனக்கு நான்கு வயதில் ஒரு அழகான மகள் இருக்கிறாள். அவள் மீது மிகுந்த…