ஆளுமையை வளர்க்க சில எளிய ஆலோசனைகள்

ஆளுமையை வளர்க்க சில எளிய ஆலோசனைகள்

விடியும் முன்னால் எழுந்து விடுங்கள். அடுத்த நாளின் வேலைகளை முதல் நாளில் முன்கூட்டியே திட்டமிடுங்கள்.
வாரம் மூன்று முறையாவது உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள். முடிந்த வரை நடந்து செல்லுங்கள்.
எக்காரணம் கொண்டும் காலை உணவைத் தவிர்க்காதீர்கள்.
ஆரோக்கியம் தராத உணவுவகைகள் எவ்வளவு சுவையாக இருந்தாலும் உண்ணாதீர்கள்.
புன்னகை முகமும், இதமான பேச்சும் உங்கள் இயல்புகளாகவே இருக்கட்டும்.
மாதம் ஒரு புத்தகமாவது படியுங்கள்.
சிறுகுறிப்போ, கடிதமோ, கட்டுரையோ பிழையில்லாமல் எழுதுவதில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
நிற்கையில் நேராக நில்லுங்கள். பேசுகையில் கண்களைப் பார்த்துப் பேசுங்கள்.
உங்களுக்கு என்ன வயதானாலும் பரவாயில்லை. விருப்பமான துறைகளில் இடம்பெறும் பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்கெடுங்கள்.
உங்கள் திறமைகளை நீங்களே விவரித்துக் கொண்டிராதீர்கள். உரிய நேரத்தில் நிரூபியுங்கள்.
மாதம் ஒரு முறையாவது உங்கள் தகுதிகளையும், தவறுகளையும் பட்டியல் இடுங்கள்.
வருமானத்திற்கான வழி மிகவும் முக்கியம். அதில் எந்த சமரசமும் செய்து கொள்ளாதீர்கள்.
உங்கள் வாழ்வில் ரகசிய அம்சங்கள் முடிந்த வரை குறைவாகவே இருக்கட்டும்.
குடும்பம் என்கிற எல்லையைக் கடந்து, பொது அமைப்பு எதிலாவது ஈடுபடுங்கள்.
மற்றவர்களைப் பேச விடுங்கள். அவர்கள் மேல் உங்களுக்கு இருக்கும் அக்கறையை உணர்த்துங்கள்.
உங்கள் தனிப்பட்ட நம்பிக்கைகளையும் பழக்கங்களையும் மற்றவர்கள் மேல் திணிக்காதீர்கள்.
உங்கள் நேரத்திற்கும், மற்றவர்கள் நேரத்திற்கும் உரிய மரியாதை கொடுங்கள்.
முடிந்தவரை கடன்களைக் கட்டிவிடுங்கள். வேண்டாத செலவுகளை நிறுத்தி விடுங்கள்.
முப்பதுகளைக் கடக்கும் முன், மற்றவர்கள் சொல்லாமலே சர்க்கரை, உப்பு ஆகியவற்றை கணிசமாகக் குறைத்து விடுங்கள். முடிந்தால் தவிர்த்து விடுங்கள்.
உங்களிடம் இல்லாத தகுதிகள் இருப்பதாக நம்பவோ, நம்ப வைக்கவோ முயலாதீர்கள்.
ஒருவர் இல்லாதபோது அவருடைய சிறம்பம்சங்களையே பேசுங்கள்.
அரட்டைப் பேச்சுக்களையும் வீண் வாதங்களையும் ஊக்குவிக்காதீர்கள்.
மேடைக் கூச்சம், கேமரா கூச்சம் இல்லாமல் இருங்கள்.
மற்றவர்களின் தவறுகளை மன்னியுங்கள். ஒருபோதும் மறக்காதீர்கள்.
தண்ணீரையும் மின்சாரத்தையும் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துவது தான் எதிர்காலத்திற்காக சேர்க்கும் சொத்தக்கள்.