ஒவ்வொரு முஹல்லாவிலும் ஒரு பள்ளிக் கூடம் என்ற தலையங்க கட்டுரை அவசியம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட…
இஸ்லாமிய வாரிசுரிமைச் சட்டம் பற்றி எதுவும் தெரியாமல் இருந்த எனக்கு உறவினர்களின் சொத்தில்…
வங்கி என்னும் வட்டிக்கடை கட்டுரை வங்கிகள் குறித்து ஒரு தெளிவான பார்வையை வழங்கியது.…
டிசம்பர் மாத இதழ் தலையங்கம் சமகாலத்தின் அடிப்படைத் தேவையை முஸ்லிம்களுக்கு புரியும்படி சொன்னது.…
தலாக் நடைமுறை ஏன் விவாதப் பொருளாகிறது என்ற யதார்த்த உண்மையை போட்டுடைத்தது தலையங்கம்.…
மௌலானா அபுல்கலாம் ஆஸாத் (ரஹ்) அவர்களைப் பற்றி எழுதப்பட்டிருந்த கட்டுரை அருமையாக இருந்தது.…
பொது சிவில் சட்டம் குறித்து எழுதப்படிருந்த கட்டுரை தெளிவான நடையில் எழுதப்பட்டிருந்தது. படிப்பதற்கும்…
பெற்றோர்கள் அன்பை பகிர்ந்து கொண்டால்… கட்டுரையை படித்த போது நெகிழ்ந்து போனேன். பாசத்திற்காக…
சமூக நீதி முரசு நவம்பர் மாத இதழை வாசிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. கருத்தாழமிக்க…