சிரியா மற்றும் ரோஹிங்கிய முஸ்லிம்கள் குறித்த கட்டுரைகள் படிக்கும் போது மனதை வதை…
கியூபாவிடம் கற்போம் சின்னக் கட்டுரையாக இருந்தாலும் நல்லதொரு எடுத்துக் காட்டு. அப்படி எடுத்துக்காட்டி…
மரம் மனிதர்களின் இன்னொரு உறுப்பு கட்டுரையை படித்தபோது இனிமேல் சென்னையில் எப்படி வாழ்வது?…
சமூக நீதி முரசு ஜனவரி 2017 இதழ் கண்டேன். வாசிக்க வேண்டிய புத்தகங்கள்…
ஒவ்வொரு முஹல்லாவிலும் ஒரு பள்ளிக் கூடம் என்ற தலையங்க கட்டுரை அவசியம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட…
இஸ்லாமிய வாரிசுரிமைச் சட்டம் பற்றி எதுவும் தெரியாமல் இருந்த எனக்கு உறவினர்களின் சொத்தில்…
வங்கி என்னும் வட்டிக்கடை கட்டுரை வங்கிகள் குறித்து ஒரு தெளிவான பார்வையை வழங்கியது.…
டிசம்பர் மாத இதழ் தலையங்கம் சமகாலத்தின் அடிப்படைத் தேவையை முஸ்லிம்களுக்கு புரியும்படி சொன்னது.…
தலாக் நடைமுறை ஏன் விவாதப் பொருளாகிறது என்ற யதார்த்த உண்மையை போட்டுடைத்தது தலையங்கம்.…