ஐந்து வகை நீர்கள் 01. தூய்மையான நீர் : மழை நீர், கடல்…
 மவ்லவீ SNR ஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி, பேரா, DUIHA கல்லூரி, தாராபுரம்ஏப்ரல் என்றாலே வியாபாரிகளுக்கு…
கடல்நீரை குடிநீராக்கும் புதிய தொழில்நுட்பம் மாணவி சாதனைஇங்கிலாந்து நாட்டின் ஆம்ஸர்டாம் நகரை தலைமை…
தடைகளை தகர்த்தெறிந்து அணுசக்தி ஒப்பந்தத்தை செயல்படுத்தும் பாஜக அரசின் தேசபக்தி:அணு உலைகளில் இருந்து…