குடும்ப வாழ்வை சீர்குலைப்பதற்கான சதிகள்!

எம்.என். இக்ராம்

family 2
இஸ்லாமிய குடும்ப வாழ்வு தொடர்பாக நாம் பல விஷயங்களைக் கேட்டு, பார்த்து, படித்திருப்போம். இங்கு குடும்ப வாழ்வையும் அதனோடு தொடர்பான ஒழுக்க வாழ்வையும் சீர்குழைப்பதற்காக உலகில் நடைபெற்று வரும் சூழ்ச்சிகளைப் பார்ப்போம்.
குடும்ப வாழ்வையும் அதனோடு தொடர்புடைய ஒழுக்க வாழ்வையும் சீர்குழைத்து உலகில் சீர்கேட்டை பரப்பும் நோக்கில் பல்வேறு திட்டங்களும் செயல்பாடுகளும் இடம்பெற்று வருகின்றன. இவற்றிற்குப் பின்னால் எப்போதும் சியோனிஸ யூதர்களே இருந்து வருகிறார்கள். அவர்கள் நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் இந்தப் பணியை செய்துவருகிறார்கள். உலகில் தமது ஆதிக்கத்தை வைத்திருப்பதற்கான இலகுவான வழியாக அவர்கள் இதனைக் கருதுகிறார்கள்.

இக்கருத்தை யூதர்கள் தமது புரோட்டோகாலில் (செயல்திட்டங்களில்) பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்கள்: "யூதர்களல்லாதவர்கள் அரசியலிலே புதியதோர் பாதையைக் கண்டடைவதை விட்டும் அவர்களை தூரமாக்க வேண்டும். இதற்காக நாம் அவர்களை சூதாட்டங்களிலும் பொழுதுபோக்குத் தளங்களிலும் தமது நேரங்களை போக்குவதற்குத் தூண்ட வேண்டும். அவர்களது இச்சைகளைத் தூண்டி விட்டு அவற்றைத் தீர்த்துக் கொள்வதற்காக ஆபாசங்களைப் பரப்பி விட வேண்டும்.
அத்தோடு பத்திரிகைகளில், கலை விளையாட்டு போன்ற துறைகளில் பல்வேறு போட்டி நிகழ்ச்சிகளை அறிமுகம் செய்து அவற்றை நோக்கி மக்களை அழைக்க வேண்டும்.
பெரும்பாலும் இதனால் மக்கள் படிப்படியாக சுயமாக சிந்திக்கும் திறனை இழந்துவிடுவார்கள். அப்போது புதிய சிந்தனைத் தளங்களை வடிவமைப்பவர்களாக நாம் மாத்திரமே காணப்படுவோம். நம்மைத்தான் பின்பற்றுகின்றார்கள் என்று அவர்கள் உணராத வண்ணம் பிறரை முன்னிலைப்படுத்தியே இதை செய்வோம்.
நாம் சமூகத்தின் பொதுப்புத்தியை “மக்கள் முன்னேற்றம்” என்றும் “சுதந்திரம்” என்றும் “வளர்ச்சி” வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி ஆசையூட்டி அவர்களை நாம் வழிநடத்த முயற்சிப்போம்."
யூதர்களின் இந்த வலைபின்னலை நாம் ஏற்றுக் கொள்வது சிரமமாயினும் நாம் விளங்கிக் கொள்ளாத வகையில் ஏதோ ஒரு திசை நோக்கி வழிநடத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை இதன் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடியும். இதனால் தான் அல்குர்ஆன் முஃமின்களின் முதல்தர எதிரியாக யூதர்களை குறிப்பிடுகின்றது. நாம் சீர்திருத்தத்தை ஏற்படுத்தத் திட்டமிட்டு செயல்படுகிறோமோ இல்லையோ அவர்கள் நம்மிடையே சீர்கேட்டை ஏற்படுத்த திட்டமிட்டு செயல்படுகிறார்கள்.
நவீன காலத்தில் பொருளாதாரம், உயிரியல், உளவியல் துறைகளில் முக்கியமான சிந்தனைகளை முன் வைத்தவர்களாக கார்ல்மாக்ஸ், டார்வின், ஃபிராய்ட் போன்றவர்கள்குறிப்பிடப்படுகிறார்கள்.

உண்மையில் இவர்கள் மூவரும் யூதர்கள். இந்த மூவரது சிந்தனைகளையும் நாம் எடுத்துப் பார்த்தால் உலகில் இன்று ஏற்பட்டுள்ள சீர்கேடுகளுக்கான சிந்தனைத் தளத்தை வடிவமைத்தவர்களாக இவர்கள் செயல்பட்டிருப்பதை புரிந்து கொள்கிறோம்.
இது தொடர்பாக யூதர்களின் செயல்திட்டம் கீழ்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றது: "உலகில் எமது ஆதிக்கத்தை இலகுவாக ஏற்படுத்த நாம் ஒழுக்க வீழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவதற்காக செயல்பட வேண்டும். ஃபிராய்ட் எங்களைச் சார்ந்தவர். அவர் சூரியனின் ஒளியிலே பாலியல் தொடர்புகளை வைத்துக் கொள்வது தொடர்பான சிந்தனையைத் தொடர்ந்தும் முன்வைப்பார். பாலியல் எப்போதும் இளைஞர்களின் பார்வையில் புனிதமான ஒரு விஷயமாக மாறிப் போகும். அவர்களது பெரும் கவலையாக அதுவே காணப்படும். அந்நிலையில் ஒழுக்கம் வீழ்ச்சியடைந்து போகும்."
இத்திட்டத்தின் அடிப்படையில்தான் ஃபிராய்ட் தனது உளப்பகுப்பாய்வுக் கோட்பாட்டை முன்வைத்தார்: "பாலியல் உணர்வுதான் தனிமனித நடத்தையை ஆளுகின்றது. அவனது அனைத்து உறவுகளையும் அது தான் வரையறை செய்கின்றது.
மதம் என்பது அடக்குதலில் இருந்தும் ஒடிப்பஸ் சிக்கலில் (oedipus complex) இருந்தும் தோன்றுகின்றது. ஆண்பிள்ளை தனது தாய் மீது பாலியல் ரீதியாக ஆசைகொள்வதும் தனது தந்தையை கொலை செய்ய விரும்புவதும் இந்த வகை சார்ந்ததாகும். " ஃபிராய்டின் இந்த நச்சுச்சிந்தனை மேற்கிலும் கிழக்கிலுமாகப் பரவி மனிதனின் ஒழுக்க வாழ்வை தகர்த்தெரிந்து அவனை ஒழுக்க வீழ்ச்சியில் படுபாதாளத்தை நோக்கி அழைத்துச் சென்று கொண்டிருக்கின்றது.
ஃபிராய்டின் இந்தக் கருத்தை தோர்கெய்ம் என்ற யூத அறிஞர் சமூகவியல் துறையில் பிரயோகித்தார்; "குடும்பம் என்பது செயற்கையான ஓர் ஒழுங்காகும். அது சமூக ரீதியாக அத்தியவசியமான ஓர் ஒழுங்கல்ல. சமூகத்தில் பெண்கள் பொதுவுடமையாக இருப்பதுவே அடிப்படையான ஒழுங்காகும்."
இவரது இந்தக் கருத்து சமூக வாழ்வில் குடும்ப அமைப்புக்கு இருந்த மரியாதையை தகர்த்தெறிந்தது. இதனை அவரே இன்னும் தெளிவாகக் குறிப்பிடுகின்றார்: "திருமணம் என்பது மனிதனின் இயல்பான செயலல்ல. குடும்பம் என்பதும் இயற்கையான ஒழுங்கல்ல." இதன் கருத்து மனிதனின் இயல்பு கட்டுப்பாடுகள் வரையறைகள் இன்றி இருப்பதுதான் என இவர் சொல்ல முற்பட்டார். மனிதனது பாலியல் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய திருமணம் என்றும் குடும்பம் என்றும் வரையறைகள் இடக் கூடாது. அவன் விரும்பியவாறு அதனை நிறைவு செய்து கொள்ள விடப்பட வேண்டும் என்ற கருத்து இதன் மூலம் சமூகத்துக்குக் கொடுக்கப்பட்டது.

famiy
இது விஷயத்தில் கார்ல்மாக்ஸ் பெண்களை பொது வேலைத் தளங்களுக்கு வருமாறு அழைப்பு விடுத்தார்: "பெண் பொது வேலைத்தளத்துக்கு ஆணுடன் செல்ல வேண்டும். குடும்பம் என்பது பிற்போக்குத் தனமான ஓர் ஒழுங்கு. அது உடைத் தெரியப்படுவது அவசியமாகும்."
இப்பொழுது வரையறைகள் அகற்றப்பட்டு குடும்ப வாழ்வு உடைக்கப்பட்டு பெண் வீதிக்கு வந்தாயிற்று. அடுத்த படியாக அவளை அலங்கரிக்க வேண்டும்.
எனவே, ஆடை அலங்காரங்களில் கைவைத்தார்கள் யூதர்கள். அலங்கார இல்லங்களை (Fashion House) துவக்கினார்கள். பெண்ணின் ஆடையை படிப்படியாகக் குறைத்தார்கள். அவளை எவ்வளவு நிர்வாணப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவு நிர்வாணப்படுத்தினார்கள். உலகில் ஆடை அலங்காரத் துறையை ஆக்கிரமித்துள்ளவர்கள் இந்த யூதர்கள். இதன் மூலம் அவர்கள் இரு நோக்கங்களை நிறைவு செய்கிறார்கள். ஒன்று ஒழுக்க வாழ்வை சீர்குழைக்கும் ஆடைகளை அறிமுகம் செய்தல். அடுத்து நாளுக்கு நாள் புதிய புதிய அலங்காரங்களை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் பொருளாதார ரீதியாக இலாபம் அடைதல்.
இப்போது பெண்ணை நிர்வாணப்படுத்தி ஆணையும் பெண்ணையும் கட்டுப்பாடற்ற மிருகங்களைப் போல் உலாவ விட்டாயிற்று. இப்போது அவர்கள் எப்படி இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்துவது என்று சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். எனவே, நடனவிடுதிகள், கேளிக்கை விடுதிகள், சினிமா, விரசமான ஆடல் பாடல்... விபச்சார விடுதிகள் என அதற்கான வாயில்களைத் திறந்தார்கள்.
கவர்ச்சியான யூதப் பெண்களைப் பயன்படுத்தி உலகத் தலைவர்களை அந்த வலையில் சிக்க வைத்தார்கள். எத்தனையோ முஸ்லிம் நாடுகளின் அமீர்களுக்கும் தலைவர்களுக்கும் யூதக் காதலிகளும் பெண்களும் அருகே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மூலம் அந்நாடுகளின் ரகசியங்களை ஸியோனிஸ இயக்கம் பெற்றுக் கொள்கிறது.
இப்போது ஒழுக்க வீழ்ச்சியை நோக்கி இளம் வயது ஆண்களையும் பெண்களையும் தூண்ட வேண்டும். எனவே, அதற்காக ஆபாச மஞ்சள் பத்திரிக்கை, இணையதளங்கள், சினிமாக்களையும் தயாரித்தார்கள். மோசமான கதைகளைப் புனைந்தார்கள். நாவல்களை அறிமுகம் செய்தார்கள். நிர்வாணப் படங்களை அச்சடித்துப் பரப்பினார்கள். உலகிலேயே அதிகளவில் நிர்வாணப் பத்திரிகைகளை பிரசுரிப்பவர் ஒரு யூதர். ‘ஓர்டியாஸ் ஜாக்கான்’ என்பது தான் அவரது பெயர். அவர் ‘மொரிஸ் ஓர்டியாஸ்’ என்ற புனைப் பெயரில் இதனை செய்கிறார். இவர்களது பதிப் பகம் பிரான்ஸில் காணப்படுகிறது. பிரின்டானோ என்பது தான் அதன் பெயர்.
யூதர்களின் இந்த சூழ்ச்சி நடவடிக்கைகள் பற்றி ஹென்றி போர்ட் என்பவர் தனது ‘உலக யூதர்கள்’ என்ற நூலிலே பின்வருமாறு குறிப்பிடுகின்றார்: "யூதர்கள் தமது இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதற்காக மூன்று விஷயங்களில் தமது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தினர். வட்டியைப் பரப்புவதற்காக வங்கிகளிலும் மோசமான சிந்தனைகளைக் கொடுப்பதற்காக சினிமாக்களிலும் ஒழுக்க வீழ்ச்சியைப் பரப்புவதற்காக ஆடை அலங்காரங் களிலும் தமது ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தினர்."
"ஆடைகளின் அலங்காரங்களை மாற்றும் போதெல்லாம் பெண்கள் அதனை அதிகமதிகம் வாங்கினார்கள். இதனால் யூதர்களின் கைக்கு நிறைய பணம் போய்ச் சேர்ந்தது. இதன்மூலம் அவர்கள் ஒழுக்க வீழ்ச்சியைப் பரப்பு கிறார்கள். குட்டையான ஆடை யூதர்களின் கண்டுபிடிப்பாகும். அவர்கள் பெண்களின் உடையை முழங்காலுக்கு மேல் உயர்த்தினார்கள். இதனால் வெட்கம் நீங்கி மானக்கேடான விஷயங்கள் பரவ வேண்டுமென விரும்புகின் றார்கள். இதனால், இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் கட்டற்ற பாலியல் தொடர்புகள் பரவிப் போயின. பெண்ணின் தூய்மை கெட்டுப் போய் குடும்பம் உடைத் தெரியப்பட்டு பாலியல் நோய்கள் பரவின. இதனால் குழந்தைகள் பாதிப்புக்குள்ளானார்கள். நோய்வாய்ப்பட்ட வழிதவறிய பரம்பரையொன்றின் தோற்றம் இங்கிருந்து துவங்கியது..."
இந்த விஷயத்தை யூதர்கள் தமது புரோட்டோகாலில் இப்படிக் கூறுகிறார்கள்: "நாம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய சிந்தனையிலும் ‘சுயம்’ பற்றிய எண்ணத்தை ஊட்டி விட்டால் யூதர்கள் அல்லாத மக்கள் மத்தியில் குடும்ப வாழ்வை தகர்த்தெறிந்து விடலாம். குடும்ப வாழ்வின் பயிற்றுவித்தல் முக்கியத்துவத்தை இழக்கச் செய்யலாம்."
இந்தத் திட்டங்களெல்லாம் உலகில் அரங்கேற்றப்பட்டன. அதன் உச்ச நிலையை இன்று நாம் மேற்கிலும் இஸ்லாமிய உலகிலும் ஏனைய கீழைத்தேய நாடுகளிலும் கண்டு வருகின்றோம். எல்லோரும் வேலைப்பளுவால் நேரமின்றிக் கிடக்கிறார்கள். வீடுகள் வெறும் ஓய்வறைகளாய் மாறிப் போயுள்ளன.
குடும்பம் என்பது வெறுமனே உடல்கள் சந்திக்கும் இடமாய் மாறிப் போயுள்ளது. பிள்ளைகள் பிறந்தது முதல் பராமரிப்பு நிலையங்களிலும், நர்சரி பள்ளிகளிலும், கல்விக்கூடங்களிலும் தமது வாழ்வை கழிக்கிறார்கள். அவர்களுக்குக் கிடைக்கும் ஓய்வு நேரங்கள் ஊடகங்களோடு கரைந்து போகின்றது. இந்தக் கல்விக்கூடங்களையும் ஊடகங்களையும் வழி நடத்துபவர்கள் யூதர்கள். இயல்பாக நமது எதிர்கால சந்ததியினரை வழிநடத் துபவர்களாக அவர்கள் மாறிப் போனார்கள். அவர்கள் விரும்பிய பரம்பரையொன்று சமூகத்தில் தோன்றியது.
நாம் இந்தப் பின்னணிகள் எதையும் தெரியாது நமது பிள்ளைகளை, இளைஞர்களை நாசமாய்ப் போனவர்கள் சமூகத்தை அழிக்கப் பிறந்தவர்கள் என ஏசிக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால், நாம்தான் அவர்களை அழித்து விட்டு நமது குடும்ப வாழ்வை தூக்கியெறிந்துவிட்டு அவர்களது நடத்தைகள் முற்றியபின் சீர்திருத்த நினைக்கிறோம். உடைக்க நினைக்கிறோம். ஒட்டுப் போட நினைக்கிறோம்.
"யார் ஜாஹிலிய்யத்தை தெரியாது இஸ்லாத்திலேயே பிறந்து வளர்கிறாரோ அவர் இஸ்லாத்தை துண்டு துண்டாக உடைப்பார்" என உமர் (ரழி) அவர்கள் சொன்ன வாசகத்தை இங்கு நினைத்துப் பார்க்கத் தோன்றுகிறது. அல்குர்ஆன் யூதர்களைப் பற்றி அதன் முதல் அத்தியாயம் முதலே விரிவாக விளக்க முற்பட்டமையினை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இங்குதான் நாம் நமது இயல்பான பயிற்றுவித்தல் தளமான குடும்ப வாழ்வை புனரமைப்பதன் அடியாகத் தான் சமூக சீர்திருத்தம் இடம்பெற வேண்டு மென்ற உண்மையை அழுத்தமாய் புரிந்து கொள்ள வேண்டி யுள்ளது. இல்லாதபோது அடித்தளமில்லாத கட்டடம் கட்டியவர்களைப் போல் நாம் மாறி விடுவோம்.