மவ்லவீ SNR ஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி, பேரா,DUIHAகல்லூரி, தாராபுரம். பிப்ரவரி-21 என்றவுடன் நம்நினைவுகளில் தவழவேண்டியது…
ஷாம் தேசம் என்று வரலாறுகளில் நாம் படித்த இன்றைய சிரியா. மத்திய ஆசியாவின்…
மவ்லவீ SNR ஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி, பேரா,DUIHAகல்லூரி,தாராபுரம்.இன்றைக்கு நம்மிடையே பரவியுள்ள நோய்களில் ஆகமிக மோசமான…
- ஜி.அத்தேஷ் இந்த உலகம் யாருக்குச் சொந்தம்? இந்த நாடுகள் அனைத்து யார்…
தேர்தலே ஊழல் மற்றும் கறுப்புப் பணத்தின் ஊற்றுக்கண். நாளுக்கு நாள் தேர்தல் செலவு…
SNRஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி, பேரா,DUIHAகல்லூரி,தாராபுரம். அக்டோபர்-11 சர்வதேச பெண்குழந்தைகள் தினம். கடந்த 2011ம் ஆண்டு…
மவ்லவி ஷிழிஸி ஷவ்கத்அலி மஸ்லஹி இர்ஃபானுல் ஹீதா அரபிக்கல்லூரி, தாராபுரம். குர்பான் என்ற…
இதுதொடர்பாக அவர்கள் கூறுகையில்….ஜித்தாவிலுள்ள பள்ளிவாசல் வாசலில் நிர்கதியாக படுத்துறங்கினோம். பள்ளிவாசல் இமாம் எங்களிடம்…
(அரபு மூலம்: கலாநிதி ஜாசிம் அல் முதவ்வஃ. தமிழில் : உம்மு இயாத்…
WASTAGE MANAGEMENTஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். அங்கே சேருகின்ற குப்பைகளை வகைப்படுத்த வேண்டி…