ஸ்வீடனில் பாலியல் தொழிலுக்குத் தடை!

ஸ்வீடனில் பாலின்பத்தை விலை (எல்லாம் பண்டமாகி வியாபாரமாகிப் போனதன் விளைவு, அதாவது விபச்சாரத்திற்கு பணம்) கொடுத்து வாங்குவது சட்டப்படி குற்றமாக்கப்பட்டது. அதே சமயம் பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களை தண்டிப்பதற்குப் பதில் அவர்களை பாதிக்கப்படவர்களாக கருதி மறுவாழ்வு அளிக்கப்பட்டது. விளைவாக இன்று ஸ்வீடனில் பெருமளவு பாலியல் தொழிலும் அதற்காக பெண்களை கடத்துவதும் ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது.
பாலியல் தொழிலை சட்டபூர்வமாக்குவதன் மூலமாக அந்த தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கும் பெண்கள் எந்த பயனும் அடையப் போவதில்லை என்பது மட்டுமல்ல, தொடர்ந்து இந்த தொழிலுக்குள் பெண்கள், சிறுமிகள் வலுக்கட்டாயமாக கொண்டு வரப்படுவதும் தடுக்கப்படப் போவதில்லை. பெண்களை போகப் பொருளாக விலை கொடுத்து வாங்குபவர்களை தண்டித்தாலே பாலியல் தொழில் பெருமளவு கட்டுக்குள் வந்துவிடும் என்ற ஸ்வீடன் உதாரணத்தை இந்தியா போன்ற நாடுகள் தீவிரமாக யோசிக்கவேண்டும்.