மனிதன் இந்த உலகின் மிகப்பெறுமதியான படைப்பினம். அனைத்து படைப்பினங்களையும் விடவும் அவனுக்குத் தான்…
செயற்கை உரம், பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளை தவிர்த்து விட்டு இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்தி…
அன்பிற்குறியவர்களே! அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்... நீங்களும், உங்களைச் சார்ந்தவர்களும் நலமோடு இரிப்பீர்கள் என்று…
ரமளானே! இந்த உலகத்தின் பிஸியான மனிதர்களில்... நானும் ஒருபாவியாய்உன்னை வரவேற்கத்தவறிவிட்டேன்  ... ரமளானே! 70…
1.கொட்டக்கரந்தை:   இது அறுவடை செயத வயல்களிலும், வெட்டுக்கிடங்களிலும், தானே முளைக்கும், இதிலிருந்து…
 - ப.ரகுமான்புதிய ஒட்டு வீரிய ரக மாம்பழம் ஒன்றிற்கு பிரதமர் மோடியின் பெயர்…
எந்த நாடும், இனமும், மொழியும் அது சார்ந்த மனிதர்களும் தனித்து சுதந்திரமாக இயங்க…
காமயம் ப.சேக் முஜீபுர் ரகுமான்   யுரேகா...யுரேகா... என்ற சொற்கள் மூலம் பள்ளிப்…